Informeren, enthousiasmeren en verbinden

Categorie
Webdesign, Webdevelopment
Over dit project

In circa 2013 heeft SBE een initiatief ontwikkeld om het centrum naar de consument toe te brengen. Dit initiatief kwam in de vorm van de website: edecentrum.nl. Dit initiatief is echter bij de ondernemers niet aangeslagen. Net zoals de leegstand in het centrum, was er een soort leegstand op de website.

Inmiddels heeft Stichting Binnenstadsmanagement Ede (en ook de Gemeente Ede) een andere visie betreffende de functie van het winkelcentrum. De online communicatiemiddelen van SBE sluiten daar echter niet voldoende bij aan. Er moeten dus een aantal nieuwe stappen worden gezet om de online communicatiemiddelen aan te passen aan de nieuwe doelstellingen.

Voordat deze stappen gezet kunnen worden heb ik voor mijn afstudeerscriptie een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in Ede Centrum, webstatistieken van de online communicatiekanalen en de informatiebehoeften van de doelgroep. Op basis van deze resultaten is er een advies geschreven.

Uit dit advies is een communicatiestrategie voortgekomen die de online communicatiemiddelen moet gaan sturen. Aan de hand van de doelstellingen in de online strategie heb ik een nieuwe website gebouwd.